| Zoek
Nieuwsblog
Home Thema's Partij
afbeelding van Ronald Schönberger
Ronald Schönberger
(foto: van De Groenen)
Algemene Beschouwingen
23 november 2010

Ronald Schönberger presenteert zijn algemene beschouwingen in de deelraad van Amsterdam West.

Lees meer
T. Wilthagen
(foto: www.vpro.nl/tools/images/index.jsp?number=42598430)
Vast arbeidscontract niet langer de norm
10 november 2010

Flexibilisering van arbeidscontracten is echter niet zonder problemen.
Hoogleraar T. Wilthagen (Universiteit Tilburg) pleit voor nationale sociale minimumvoorzieningen zoals een inkomensverzekering voor alle werkenden.
Een stap in de richting van een basisinkomen ?
Uit de NRC van 9-11-2010

Reactie
19 november 2010

Wilthagen o.a. pleit voor een inkomensvoorziening voor alle werkenden.
Of dit een stap richting basisinkomen is?
Op het eerste gezicht niet, want kenmerkend voor basisinkomen is dat het een voorziening is voor zowel werkenden als niet werkenden. Het voorstel van Wilthagen zie ik in de eerste plaats als onderdeel van de discussie in de SER over flexibele arbeid en de positie van zzp. De gevolgen van de huidige economische crisis zijn in hoge mate opgevangen door de zzp: zij kregen minder opdrachten en gingen in een toenemend aantal gevallen failliet, zonder recht te hebben op WW. Als ze dan een werkende partner of eigen vermogen hadden konden ze ook geen aanspraak maken op de bijstand.
Mensen zoals Wilthagen hadden verwacht dat de werkeloosheid in 2010 meer zou stijgen dan nu het geval blijkt te zijn en hebben begrepen dat deze meevaller deels te danken is aan de zzp’ers die de tegenvallers moesten incasseren.
Nu vinden Wilthagen en anderen de tijd rijp voor voorstellen om ook voor de zzp sociale zekerheid te regelen (inclusief de plicht voor werkgevers om mee te betalen aan de betreffende premiekosten). De werkgevers in en buiten de gaan hiermee niet zomaar akkoord, want zolang zij voor zzp geen premiekosten hoeven te betalen kunnen zij premiekosten voor – en de verplichte ontslagbescherming van - het eigen personeel in feite omzeilen door in plaats daarvan tijdelijk extern personeel (zzp) in te huren (cq naar huis te sturen).
Het voorstel van Wilthagen lijkt mij bij nader inzien een klein stapje in de richting van het basisinkomen in zoverre dan het bereik van de sociale zekerheid iets groter wordt en de invoering van het basisinkomen dus voor een iets groter deel uit derving van sociale zekerheidsuitgaven bekostigd zal kunnen worden.
Maar een echt grote stap in de richting van het basisinkomen wordt het pas als de politieke discussie over de (versoepeling van de) ontslagbescherming tot het inzicht komt dat de hele kwestie van het handhaven dan wel versoepelen van de ontslagbescherming achterhaald zal zijn zodra het basisinkomen in (o.a.) Nederland een normale voorziening is.

Michiel van Hasselt

Mail ons uw reacties!
Jacqueline Cremers (secretary-General of the Eurean Greens) en Jan Breij van De Groenen
Jacqueline Cremers (secretary-General of the European Greens)
en Jan Breij van De Groenen
(foto: van De Groenen)
Heerlen 9
7 november 2010

Een warm welkom bij de European Green Party Supporters’ Network op de Heerlen Annual Meeting.


logo voor provincale staten verkiezingen Noord Holland
Wij zoeken talent in Noord-Holland
9 oktober 2010

Op woensdag 2 maart 2011 vinden de verkiezingen plaats
voor de Provinciale Staten.
Dan kunnen we tegenwicht geven tegen het regeerakkoord "Vrijheid en Verantwoordelijkheid" van het kabinet-Rutte.
Staat u voor de gelijkwaardigheid van mensen en duurzaamheid en niet alleen voor het geven van kansen op gelijkwaardigheid en duurzaamheid.
Dan kunnen we uw talent gebruiken voor de Provinciale Staten verkiezingen Noord-Holland.
Bedenk dat de leden van alle Provinciale Staten de Eerste Kamer kiezen.

Doe mee !  

foto Otto ter Haar
Otto ter Haar
(foto: van Raimo Oksala)
Tallinn
8 oktober 2010

Otto ter Haar vertegenwoordigd De Groenen bij de European Green Party in Tallinn.

Op zijn agenda staat o.a.:

  • Kandideren voor de Financial Monitoring Group (een soort kascommissie van de EGP)
  • Zorgen dat er een resolutie over de ramp met de aluminiumfabriek in Hongarije op de agenda komt
  • Bij de werkgroep Foreign and Security Policy de kernwapens van Israël op de agenda krijgen


Code van deze pagina is gewijzigd op:
Go back Scroll naar top