| Zoek | Contact
Verkiezingsblog
Home Thema's Partij
Willen grotenbreg
Willem Grotenbreg,
de kandidaat op drie van de lijst
DPS/Groep van Bergen/De Groenen
Duurzame economie
=
Effectieve economie
9 februari 2011

Kabinet Rutte is met de botte bijl aan het bezuinigen.
In 2015 moet 18 G€ uit onze kwetsbare economie worden weggehaald met alle maatschappelijke onrust van dien.

20% CO² REDUCTIE IN 2020 EN SOCIALE ONGELIJKHEID

Het jaar 2020 komt snel naderbij, zonder veel vordering in de CO²-reductie. Ook ernstig is de oplopende werkloosheid en de groter-wordende inkomsten-verschillen. De spanningen in onze kwetsbare samenleving zullen verder oplopen. De leefomstandigheden voor werkloze jongeren verslechteren steeds meer. Problemen op straat verergeren. Kabinet Rutte bezuinigt ook 6 G€ op de duurzame-energie-subsidies, zodat wind-zonne-biomassa-waterkracht-wwk-ontwikkelingen zullen stagneren. Hierdoor zal Nederland-Kennisland steeds verder achterlopen op Duitsland-Denemarken-Spanje-China-India. Deze landen zetten vol in op duurzame ontwikkeling. Zij zullen hun afspraken in Kopenhagen wel nakomen ( In Duitsland werken 100.000 mensen in de DUURZAME ENERGIE-sector ) .

GROENE STROOM- BIOGAS- BIO-BRANDSTOF-PRODUCTIE

Onze crisis biedt veel kansen voor een DUURZAME economie. Daardoor kan juist NU en STRAKS meer energie wordt bespaard en duurzame energie-productie-middelen worden uitgebreid. Daardoor worden we minder afhankelijk van KERNENERGIE uit Frankrijk en Russische aardgas. Nederland produceert 6% duurzame energie. Duitsland en Denemarken 20%. We komen in de nabije toekomst pas echt in GROTE economische problemen door de sterk stijgende energieprijzen en onze eigen slinkende aardgasvoor-raden. Het is heel begrijpelijk dat burgers zelf hun eigen energiebedrijven gaan oprichten samen met Greenchoise. ( Lochem+Zutphen+Deventer etc ). Gemeenten hebben hun eigen ENERGIEBEDRIJVEN verkocht en hebben miljoenen euro's geïnvesteerd in presticieuse gebouwen. Gemeenten moeten nu ook bezuinigen. Provincies vormen de laatste mogelijkheid om het BLINDE BEZUINIGEN om te buigen in een DUURZAME richting. Gelukkig zijn er nog veel inspirerende voorbeelden: Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht hebben hun eigen DUURZAME-SUBSIDIE-REGELINGEN om energie te besparen en DUURZAME ENERGIE-PRODUCTIE ( energie-transitie ) te stimuleren.

BETAALBARE WOONLASTEN DANKZIJ STARTERSWONINGEN

Gemeente Almere stelt hypotheken beschikbaar om kopers van starterswoningen te helpen bij het hypotheek-plafond waar ze tegenaan lopen. ( Als twee partners 33.000 € per jaar verdienen is een starterswoning van 185.000 € net niet bereikbaar ). Gemeente Almere stimuleert duurzaam bouwen, waardoor de terugverdientijd van energie-besparende installaties minder wordt dan 10 jaar. Amsterdam heeft nog steeds de ERFPACHT van woningen in eigen beheer. Dat betekent dat woningen die daar gebouwd zijn en worden, zonder grondkosten in de hypotheek worden verkocht, zodat mensen met een smalle beurs kunnen kopen en huren. Voor extra energiebesparende installaties betaalt de fiscus 50% mee aan hypotheek-rente-aftrek, waardoor de stookkosten worden verlaagd. Ook Utrecht biedt financiele hulp aan starters om de grond-aankoop over 10 jaar uit te stellen en daardoor het eigen-woningbezit bereikbaar te maken.

HOE TREKKEN WE DE BOUW UIT HET SLOP

De bestaande bouw ( huur en koop) kan ook energie-zuiniger worden met aantrekkelijke terugverdientijden voor energie-besparende installaties. Gemeente Apeldoorn zet creatieve stimulierings-middelen in om dat doel effectief te bereiken. Als er weer gebouwd en verbouwd gaat worden, kunnen AANNEMERS ( motor van onze economie ) weer aan de slag om de duurzame economie te ontwikkelen.( het gaat slecht in de bouw ).

BETAALBARE WOONLASTEN VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

In Midden Nederland hebben 13 woning-corporaties samen een ECO-PLATFORM opgericht om kennis uit te wisselen.Zij kunnen op een creatieve manier de stookkosten omlaag brengen met slimme energie-besparende installaties, in de nieuwbouw en de bestaande bouw

Wij DPS-DE GROENEN gaan er alles aan doen om deze inspirerende voorbeelden in ONZE PROVINCIE GELDERLAND te implementeren en een CO²-service-punt in te richten om informatie te geven over bestaande subsidies, duurzame leningen en fiscale aftrekmogelijkheden voor burgers. ( zie het overzicht van Vereniging Eigen Huis ).
We gaan daadwerkelijk ONS GELDERLAND DUURZAAM ONTWIKKELEN.

Willem Grotenbreg
Dit artikel verscheen al eerder op www.dpsdegroenen.web-log.nl


logo
Verkiezingsprogramma 2011-2015
Provinciale Statenverkiezingen Noord-Holland
29 januari 2011

Ruimte op Links,
de drie kernthema's waarmee De Groenen de provinciale staten verkiezingen van Noord-Holland 2011 ingaat:

 • Gratis openbaar vervoer voor ouderen en jongeren tot 18 jaar
 • Wat groen is moet groen blijven
 • Investeren in leefbaarheid in dorp en stad

Meer: Verkiezingsprogramma Noord-Holland 2011-2015
Verkiezingsprogramma 2011-2015
Gelderland groen en sociaal
29 januari 2011
 1. Gelderland moet miljarden van NUON duurzaam uitgeven voor een sociaal en groen Gelderland, en niet oppotten
 2. Gelderland bevordert solidariteit tussen verschillende bevolkingsgroepen, en neemt stelling tegen haatzaaiende en discriminerende organisaties en politieke partijen.
 3. Investeren in goed, goedkoop, toegankelijk en milieuvriendelijk vervoer
  Meer: vervoer
  • de strippenkaart moet blijven en gemakkelijk verkrijgbaar zijn
  • geen prijsverhogingen door invoering van de OV Chipkaart
  • openbaar vervoer toegankelijk voor ouderen en gehandicapten
  • de bus terug in de kleine kernen, ook buiten de spits en in het weekend
  • toiletten in alle treinen in Gelderland
  • overal in Gelderland dubbel spoor, ter verbetering van het personen-vervoer
  • geen uitbreiding goederenvervoer over de weg en het spoor ; gebruik het water
  • noordtak van de Betuwelijn over Duits grondgebied
  • uitbreiding fietspaden; openbare oplaadpunten voor elektrisch fietsen
  • geen nieuwe snelwegen; in natuurgebieden een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur
 4. Verbod op slibstort in alle zandwinputten
 5. Betaalbare woningbouw en recreatie
  Meer: woningbouw en recreatie
  • renovatie van goedkope huurwoningen in plaats van sloop
  • bouw meer betaalbare huurwoningen in plaats van dure koopwoningen
  • geen afbraak van campings voor dure bungalowparken
  • bevorderen van de bouw van levensloopbestendige woningen
 6. Houd Gelderland groen
  Meer: groen
  • behoud van onze bossen, geen grootschalige bomenkap; herplantplicht bij noodzakelijke kap
  • stop op woningbouw en nieuwe bedrijven in de uiterwaarden, zoals de IJsselsprong en Waalweelde
  • doorgaan met uitbouw van de ecologische hoofdstructuur
  • nieuwe gevallen van permanente bewoning van recreatiewoningen hard aanpakken
  • tegenhouden van aanleg van golfbanen in natuurgebieden
 7. Gezonde, kleinschalige en levensvatbare landbouw en veeteelt
  Meer: landbouw en veeteeld
  • verbod op megastallen
  • bevordering van biologische landbouw en streekprodukten
  • Gelderland gen-techvrij
  • meer mogelijkheden voor minicampings op agrarische bedrijven
 8. Gelderland kiest voor duurzame energie
  Meer: energie
  • stimuleringsfonds voor onder andere zonnepanelen; kleine windmolens op daken van huizen (windwokkels) en energie uit water en aardwarmte
  • heroprichting van de Provinciale Gelderse Energie Maatschappij, voor roductie van duurzame energie
  • geen nieuwe kerncentrales in Gelderland
 9. Investeren in breedtesport, bewegingsonderwijs op scholen, en algemeen toegankelijke cultuurbeoefening
 10. Afschaffen van wachtgelden en luxe declaratieregelingen voor politici

Meer: DPS/De GroenenDe kandidatenlijst DPS | Groep van Bergen | De Groenen,
provinciale staten verkiezingen Gelderland
20 januari 2011
logo

Veel politieke ervaring en bekende lijstduwers.
Huidig Statenlid Toine van Bergen voert de lijst aan.
Hij krijgt politieke steun van onder andere Sjanie Donker en Henk van Mullem, raadsondersteuner en raadslid van de fractie Duurzaam Rood in Apeldoorn.
Zij staan op de 2e, respectievelijk 11e plaats.
Daarnaast staat op plek 4 Bertus Karssenberg, die vele jaren actief was in de Lochemse gemeentepolitiek.
Gelders fractievolger Henk Miedema komt op de 6e plaats.

De Groenen leveren onder andere de bekende groene architect Willem Grotenbreg uit Zutphen (3), Jan Breij, lid van diverse commissies van het landelijk bestuur (5), en voormalig lijsttrekker in Gelderland Ada Louw (10).

Een landelijk bekende " lijstduwster " is de voormalige topturnster Elvira Becks. Daarnaast krijgt de lijst extra steun van de in de regio Nijmegen bekende pastor voor daklozen Jan Eijkman, en de secretaris van de Vereniging Schone Veenderplas Meta van Santen.
Deze vereniging strijdt al jarenlang samen met DPS/Groep van Bergen tegen de stort van vervuild slib in het " Mobagat " in Barneveld.


Toine van Bergen

1 Toine van Bergen Nijmegen
2 Sjanie Donker Apeldoorn
3 Willem Grotenbreg Warnsveld De Groenen
4 Bertus Karssenberg Harfsen
5 Jan Breij Hall De Groenen
6 Henk Miedema Nunspeet
7 Geert Zondag Tiel
8 Margriet Versteeg Zuthen De Groenen
9 Frans van den Berg Lent
10 Ada Louw Nijmegen De Groenen
11 Henk van Mullem Apeldoorn
12 Jan Palm Brummen
13 Syren Korthouwer Elst De Groenen
14 Kees Weggelaar Nunspeet
15 Jan Schrijver Ermelo De Groenen
16 Diana van den Berg Nijmegen
17 Krijn den Boer Doornspijk
18 Margot Otten Beekbergen De Groenen
19 Herman van de Biezen Hoevelaken
20 Gerrie Reinders Lent
21 Inge Vlaspolder Kootwijk
22 Frans Vossebeld Elst
23 Frans Zoons Nijmegen
24 Sylvia van Elk Nijmegen
25 Bettina Verver Apeldoorn
26 Peter Bläss Kootwijk
27 Evert van Elk Nijmegen
28 Violeta Renswoude- Sunga Lent
29 Ria van der Sterren- van Vugt Nijmegen
30 Piet Renswoude Lent
31 Jo van der Sterren Nijmegen
32 Jan Eijkman Nijmegen
33 Elvira Becks Nijmegen
34 Meta van Santen Barneveld

Meer: DPS/De GroenenCentraal stembureau
20 januari 2011

Nummering kandidatenlijsten en geldige lijstencombinaties voor de verkiezing van provinciale staten van Noord-Holland 2011.
In de openbare zitting van 20 januari 2011 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland aan de kandidatenlijsten die zijn ingediend op 18 januari 2011 voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland op 2 maart 2011, het volgende nummer toegekend:

10   De Groenen

Haarlem, 20 januari 2011
De voorzitter


Ambtenaren van bureau verkiezingen te Haarlem,
rechts D. v/d Eijkhof, links F. Brink
(geen leden van De Groenen)
(Foto De Groenen)
Inlevering kandidatenlijst kieskring Haarlem(3)
18 januari 2011

 • een lijst van kandidaten voor de de op 2 maart 2011 te houden verkiezingen van de leden van Provinciale Staten
 • de verklaring kiesgerechtigheid inleveraar
 • de machtiging tot het plaatsen van aanduiding
 • het betalingsbewijs van de verschuldige waarborgsom
 • 30 ondersteuningsverklaringen
 • 20 instemmingsverklaringen
 • 1x H7
Streng en rechtvaardig gecontroleerd door de ambtenaren van bureau verkiezingen Haarlem

Lees meer over de procedure.

/Khaled Sakhel
Khaled Sakhel
(Foto De Groenen)
De kandidatenlijst,
provinciale staten verkiezingen
Noord-Holland 2011
10 januari 2011

1 Khaled Sakhel Amsterdam
2 Miek Huijbregts Amsterdam
3 Jan van Delden Amsterdam
4 Vanessa Pruijt Amsterdam
5 Ruud Repko Amsterdam
6 Miriam van der Loo Amsterdam
7 Ronald Schönberger Amsterdam
8 Paul Berendsen Amsterdam
9 Hilde Kraakman Zuid-Scharwoude
10 Jeroen Bouwer Amsterdam
11 Anneliek Bosman Alkmaar
12 Frank Kemme Amsterdam
13 Maths Benders Heiloo
14 Maarten Schriek Amsterdam
15 Dirk Zaal Amsterdam
16 Jan Groenendijk Amsterdam
17 Arthur Boelhouwer Amsterdam
18 Clare van den Beld Amsterdam
19 David Blik Amsterdam
20 Otto ter Haar Utrecht


logo
DPS bundelt krachten met De Groenen bij Gelderse Statenverkiezingen
1 december 2010

De Democratische Partij voor Solidariteit ( DPS ) gaat samen met de politieke partij De Groenen deelnemen aan de Statenverkiezingen in Gelderland op 2 maart 2011. Dat hebben beide partijen gisteren besloten.

Statenlid Toine van Bergen zit al enige jaren als vertegenwoordiger van de DPS/Groep van Bergen in Provinciale Staten. Hij wordt ook lijsttrekker van de nieuwe combinatie, die onder de naam DPS/Groep van Bergen/De Groenen gaat proberen minimaal één zetel te veroveren. In de top 5 van de lijst komen twee vertegenwoordigers van De Groenen.

Beide partijen waren het vrij snel eens over het verkiezingsprogramma. Nu minister Verhagen van Economische Zaken heeft besloten dat er nieuwe kerncentrales in Nederland moeten komen, zullen de twee partijen er alles aan doen om te voorkomen dat er in Gelderland meer kernenergie komt. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de goede contacten van De Groenen met Bündnis 90/Die Grünen in Duitsland, en Groene europarlementariërs.

Lijsttrekker Toine van Bergen, die zelf van 1996 tot 1998 al raadslid voor De Groenen was in Nijmegen, is blij met de krachtenbundeling: “solidariteit en aandacht voor ons leefmilieu horen bij elkaar. En meer eendracht ter linkerzijde is hard nodig, zeker nu we deze rechtse regering hebben”.

Voor nadere informatie:

logo PDS Toine van Bergen
( DPS/Groep van Bergen )
logo De Groenen Paul Freriks
Mail ons uw reacties!

Code van deze pagina is gewijzigd op:
Go back Scroll naar top