Ga naar de inhoud.

Actueel

70e partijcongres herstelt gevolgen van uitspraak rechtbank Midden-Nederland

Het congres heeft Rijndert Doting en Otto ter Haar herbenoemd in het partijbestuur en de benoeming van Angela Zikking van 24 maart bekrachtigd. De besluiten die de rechtbank Midden-Nederland op 20 juni nietig heeft verklaard zijn, voorzover nodig, opnieuw genomen.

Lees de stukken voor het congres in Gras 74, juli 2018  

Privacy protocol De Groenen

Het partijbestuur heeft 22 mei 2018 het Privacy protocol van de vereniging vastgesteld.

Kiezers, bedankt!

Helaas heeft De Groenen bij de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen geen zetel weten te behalen.

Ook een zetel in de stadsdeelcommissie West was ons niet gegund.

Het niet mogen vermelden van de naam De Groenen op de stembiljetten heeft daar zeker aan bijgedragen: velen die op ons wilden stemmen wisten ons daardoor niet te vinden.

Toch willen wij iedereen die op ons heeft gestemd of wilde stemmen hartelijk bedanken!

Poster voor gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam

Van links naar rechts: Paul Berendsen (Lijsttrekker), Rijndert Doting (Plaats 3) en Angela Zikking (Plaats 2).

68e partijcongres stelt kandidatenlijst voor gemeenteraad Amsterdam vast

Het congres van 20 januari 2018 zal de kandidatenlijst van De Groenen voor de verkiezing van de gemeenteraad vaststellen. Het congres vindt plaats in het huis van de buurt De Koperen Knoop in de Staatsliedenbuurt.

Lees de hele agenda in Gras 72, december 2017  

Heeft u misschien vragen of suggesties?

Meteen lid worden?

Tweets