Ga naar de inhoud.

ANBI

De Groenen als Algemeen Nut Beogende Instelling

De Groenen is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de Belastingdienst. Dit houdt in dat de contributie van een lid als gift wordt aangemerkt en onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kan worden opgevoerd bij de belastingaangifte.

U kunt de ANBI-status van De Groenen controleren op de webpagina Zoek een ANBI.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is: 816574339.

Contactgegevens:

De naam van de partij is: De Groenen.

De partij heeft haar zetel te Utrecht.

Correspondentieadres:

Joke Smitplein 62

3581 PZ UTRECHT


U kunt de partij uiteraard ook bereiken via de het contactformulier

Doelstelling:

Het doel van de vereniging staat in de Statuten van 28 februari 2014

De politieke doelen van de partij staan in het partijprogramma.

Beleidsplan:

Beleidsplan De Groenen 2023 - 2027

Bestuurssamenstelling:

De samenstelling van het partijbestuur vindt u bij de Adressen

Beloningsbeleid:

De partij verstrekt geen beloningen, alleen onkostenvergoedingen.

Dit is geregeld in artikel 9 van het Huishoudelijk reglement van 15 april 2023

Financiële verantwoording en verslagen van activiteiten

De begrotingen en jaarrekeningen publiceert de partij in Gras


Onze Groene Partner: