Ga naar de inhoud.

Als De Groenen uw opvattingen in de politiek het best vertegenwoordigt, steun dan de partij door u in drie stappen aan te melden:


 Als gewoon lid (€ 50,00 per jaar)
 Als lid met een minimuminkomen (€ 20,00 per jaar)
 Als abonnee op het partijblad Gras (€ 15,00 per jaar)

Deze bedragen gelden als u de partij machtigt uw contributie te incasseren. Wilt u dat niet dan vult u hieronder in plaats van uw rekeningnummer de tekst "factuur" in. We zenden u dan jaarlijks een factuur met een toeslag van € 2,50.

U wilt ons steunen met een ander bedrag? Dat kan uiteraard ook:

Bedrag: 

 

SEPA: doorlopende machtiging tot afschrijving contributie

 

Naam incassant: De Groenen

Adres: Joke Smitplein 62

Postcode en woonplaats: 3581 PZ UTRECHT

Incassant ID: NL57ZZZ404122640000

 

Door het verzenden van dit formulier stemt u er mee in dat De Groenen jaarlijks een opdracht tot afschrijving van uw contributie aan uw bank geeft en dat uw bank deze opdracht uitvoert. Ten minste een week voor de afschrijving sturen wij u ieder jaar een herinnering.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

 

Leave this empty:

Uw naam *

Adres *

Postcode en woonplaats *

Telefoonnummer

E-mailadres

IBAN (rekeningnummer) *

Datum:
* Deze velden zijn verplicht.


TERUG