Ga naar de inhoud.

GRAS

De nieuwsbrief van De Groenen

Gras 98, augustus 2023  
Amendementen om bedrijven te verplichten klimaatneutraal te worden en om fossiele subsidies af te schaffen.
Gras 97, juni 2023  
Amendement om Mark Rutte en Kajsa Ollongren uit te sluiten van het te formeren kabinet. Correspondentie met Ollongren over dreigend militair conflict tussen Nederland en Rusland.
Gras 96, maart 2023  
Resultaten van De Groenen bij de verkiezingen in de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier. Voorstel aan congres om aangifte te doen wegens poging tot dwang van de Kamer van Koophandel en rechtsweigering door raadsheren bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In memoriam professor Twan Tak.
Gras 95, december 2022  
De Groenen verstoort met Extinction Rebellion en Greenpeace privévliegtuigen op Schiphol. Reina over jeugdoverlast. Kamer van Koophandel en College van Beroep voor het bedrijfsleven maken inbreuk op het recht op vereniging van De Groenen.
Gras 94, september 2022  
Amendementen over veeteelt en constitutionele geschillen.
Gras 93, juni 2022  
Reina van Zwoll bespreekt het ingezetencriterium voor cannabisconsumenten en een voedselpark in Lutkemeer. Amendementen op het partijprogramma: géén oudlidstaten van de Sovjet-Unie bij de NAVO; vliegverkeer vanuit Nederland alleen voor dringende economische of sociale redenen; vermogensaanwasbelasting.
Gras 92, maart 2022  
Gras 92 met zetels voor De Groenen Basis Piraten in vier stadsdelen van Amsterdam.
Gras 91, december 2021  
Gras 91 met nieuws over een gezamenlijke lijst met de Piratenpartij en de Basisinkomenpartij in Amsterdam.
Gras 90, september 2021  
Gras 90 met amendementen op het partijprogramma die onze maatregelen tegen de klimaatontwrichting nader uitwerken.
Gras 89, juni 2021  
Gras 89 met een bijdrage van Derk Stegeman over zijn onderzoek naar De Groenen in de jaren tachtig en negentig en bijdragen van Reina, Adriaan en Rijndert over het Nationaal Zorgfonds, laagfrequent geluid en de kostendelersnorm in de bijstand.
Gras 88, maart 2021  
Gras 88 met verslag van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing en opinies over het wetsontwerp Seksuele misdrijven.
Gras 87, december 2020  
Gras 87 met amendementen op het programma voor de Tweede Kamerverkiezing en de agenda voor het 78e partijcongres.
Gras 86, september 2020  
Gras 86 met de agenda voor het 77e partijcongres, de begroting voor 2021 en een verslag van onze kennismaking met Sebastiaan Wolswinkel.
Gras 85, juni 2020  
Gras 85 met een voorstel voor een nieuwe presentatie van ons partijprogramma, een notitie van Reina van Zwoll over een burgerbegroting en een verslag van Johan Lammering over zijn werkzaamheden als raadslid van De Groenen in Noard-East Fryslân.
Gras 84, maart 2020  
Gras 84 met een amendement op het partijprogramma over de planetaire grenzen van de Aarde en een kennismaking met Johan Lammering, onafhankelijk raadslid in Noardeast-Fryslân, die wil toetreden tot onze partij.
Gras 83, januari 2020  
Amendementen over vuurwerk, afdeling Tiel, bespreking van een boek van Gorbatsjov, Europese Burgerinitiatief 'Red de bijen en de boeren!' en meer.
Gras 82, november 2019  
Aandacht voor het Europese Burgerinitiatief 'Red de bijen en de boeren!' en voor plannen om ons partijprogramma aan te passen aan de planetaire grenzen.
Gras 81, september 2019  
Oproep voor het 75e partijcongres. Begroting 2020 en Beleidsplan De Groenen 2020 - 2023.
Gras 80, juli 2019  
Resultaat De Groenen bij de Europese verkiezingen. Verslag hoorzitting bij Kamer van Koophandel.
Gras 79, mei 2019  
Campagnenieuws Europese verkiezingen. Samen met de ÖDP bijen redden in Europa.
Gras 78, maart 2019  
Agenda en stukken voor het 74e partijcongres van 23 maart. Kandidatenlijst Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Jaarrekening 2018. Aanscherping breekpunt pensioengerechtigde leeftijd.
Gras 77, januari 2019  
Agenda en stukken voor het 73e partijcongres van 19 januari. Profiel lijsttrekker Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Amendementen over landbouw, biodiversiteit en biotechnologie.
Gras 76, november 2018  
Agenda en stukken voor het 72e partijcongres van 1 december. Begroting 2019. Amendementen over kernenergie en zomertijd.
Gras 75, augustus 2018  
Agenda en stukken voor het 71e partijcongres van 1 september. Amendementen op het Huishoudelijk reglement.
Gras 74, juli 2018  
Agenda en de stukken voor het 70e partijcongres. Verslag van kennismaking met de Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP).
Gras 73, maart 2018  
Agenda en de stukken voor het 69e partijcongres. Jaarrekening 2017. Verkiezingsposter Amsterdam.
Gras 72, december 2017  
Agenda en de stukken voor het 68e partijcongres. Verslag van procedures in de nasleep van de bestuurscrisis in december 2016.
Gras 71, september 2017  
Agenda en de stukken voor het 67e partijcongres. Het committee van de Europese Groenen wil het lidmaatschap van De Groenen opzeggen. De Groenen gaat hiertegen in beroep bij het conciliation panel. Het congres kiest een nieuw bestuur. Rijndert Doting is kandidaat partijvoorzitter.
Gras 70, juli 2017  
Verslag van de vergadering van aandeelhouders Triodos Bank; uitnodiging Journées d'été écologistes
Gras 69, april 2017  
Verslag van het vierde Global Green Congress in Liverpool; klimaatlintjes
Gras 68, februari 2017  
Verslag partijvoorzitter; EGP council in Glasgow; jaarrekening 2016; vergelijking Stemwijzer met Partijprogramma
Gras 67, september 2016  
Begroting 2017; amendementen partijprogramma; Gerben Uunk op campagne in Arizona
Gras 66, juni 2016  
In deze Gras doen Jolanda Verburg en Otto ter Haar verslag van de Council van de Europese Groenen in Utrecht en vertelt Jozef van Kessel over het burgerinitiatief G1000 in Eindhoven.
Gras 65, maart 2016  
Gras 65 met de uitnodiging voor het partijcongres van 26 maart te Utrecht.
Gras 64, december 2015  
In deze Gras vindt u verslagen van conferenties over Groene steden van Jozef van Kessel, over circulaire economie van Matthijs Pontier en van de EGP Council in Lyon van Otto ter Haar.
Gras 63, september 2015  
In deze Gras vindt u verschillende amendementen op het partijprogramma die we graag met u willen bespreken tijdens het partijcongres op donderdagavond 15 oktober in de Waag te Nijmegen. Jozef van Kessel vertelt over de inspanningen om de ijsbaan in Eindhoven open te houden en Paul Freriks over het transport van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute.
Gras 62, juli 2015  
In deze Gras vertelt Ronald over de samenwerking met Matthijs Pontier van de Piratenpartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Jongeren uit de Liemers willen deze streek de gelukkigste van de wereld maken en hebben het voor elkaar gekregen daar op 25 september de Verenigde Naties over te mogen toespreken. Paul legt uit hoe hij het onvoorwaardelijk basisinkomen hierbij betrokken heeft. Sinds februari is Lisa Freriks actief bij De Groenen. Ze heeft samen met Jolanda De Groenen vertegenwoordigd bij de EGP-council in Zagreb en doet hier verslag.
Gras 61, maart 2015  
Gras 61 met het beste verkiezingsresultaat van De Groenen sinds 1994.
Gras 60, december 2014  
De laatste Gras van het jaar met een nagekomen bericht over de verkiezingen in waterschap Rijn en IJssel.
Gras 59, september 2014  
Artikelen van Mirjam van Rijn, Paul Freriks, Jolanda Verburg, Ad van Rooij en Otto ter Haar, de begroting voor 2015, een amendement op het partijprogramma en de agenda van het 59e partijcongres.
Gras 58, juni 2014  
Campagneverslagen en resultaten van de verkiezingen voor gemeenteraad en Europees Parlement. Tevens een voorstel om een uniform btw-tarief in te voeren.
Gras 57, maart 2014  
Electoral convention van de EGP, affiches voor de gemeenteraadsverkiezingen, amendement over EU en global governance.
Gras 56, december 2013  
Amendement over verhouding Tweede Kamer en Europees Parlement, de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen en de eerste primary binnen de Europese Green Party.
Gras 55a, september 2013  
Maak kennis met onze kandidaat voor de Green Primary.
Gras 55, september 2013  
In deze Gras: de Agenda voor het 56e congres.
Gras 54, juni 2013  
In deze Gras leest u over de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen van volgend jaar. Voor beide verkiezingen zijn de voorbereidingen begonnen.
Gras 53, maart 2013  
In deze Gras leest u over een aanpassing van het hoofdstuk Basisinkomen en de correspondentie met het presidium in stadsdeel West.

Gras 52, december 2012  
Gras 51, september 2012  
Gras 50, juni 2012  
Gras 49, maart 2012  
Gras 48, december 2011  
Gras 47, september 2011  
Gras 46, juni 2011  
Gras 45, maart 2011  
Gras 44, december 2010  
Gras 43, september 2010  
Gras 42, april 2010  
Gras 41, maart 2010  
Gras 40, december 2009  
Gras 39, september 2009  
Gras 38, juli 2009  
Gras 37, mei 2009  
Gras 36, april 2009  
Gras 35, maart 2009  
Gras 34, september 2008  
Gras 33, juni 2008  
Gras 32, januari 2008  
Gras 31, augustus 2007  
Gras 30, februari 2007  
Gras 29, maart 2006  
Gras 28, februari 2006  
Gras 27, november 2005  
Gras 26, augustus 2005  
Gras 25, maart 2005  
Gras 24, december 2004  
Gras 23, november 2004  
Gras 22, juli 2004  
Gras 21, maart 2004  
Gras 20, november 2003  
Gras 19, september 2003  
Gras 18, november 2002  
Gras 17, september 2002  
Gras 16, juni 2002  
Gras 15, maart 2002  
Gras 14, december 2001  
Gras 13, september 2001  
Gras 12, juni 2001  
Gras 11, februari 2001  
Gras 10, november 2000  
Gras 9, mei 2000  
Gras 8, november 1999  
Gras 7, september 1999  
Gras 6, mei 1999  
Gras 5, februari 1999  
Gras 1-4, 1998  
Gras Limburg 1983  

Nieuwsbrief Gras ontvangen?

Geen lid, maar u wilt wel onze digitale nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan !
E-mailadres

   


Onze Groene Partner: