Ga naar de inhoud.
Actueel

IPCC bevestigt dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn.

Het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties bevestigt in zijn zesde periodieke beoordeling met grote zekerheid dat de opwarming van de atmosfeer evenredig is met de cumulatieve uitstoot van broeikasgassen.

Tussen 1850 en 2019 heeft de mensheid door verbranding 2390 GtCO2 in de atmosfeer geloost. Dit heeft geleid tot een opwarming van de atmosfeer met 1,07 C°. Per 1000 GtCO2 uitstoot warmt de atmosfeer 0,45 C° verder op. Het is noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen snel en fors terug te brengen.

Ingrijpende maatregelen tegen klimaatcrisis

Het partijcongres van De Groenen van 2 januari 2021 heeft voor ingrijpende maatregelen gekozen om de in ernst toenemende klimaatcrisis te keren. Het partijcongres van 25 september 2021 heeft deze maatregelen gedeeltelijk uitgewerkt.

De mensheid bevindt zich in een noodsituatie. De mensheid heeft de afgelopen 150 jaar haar natuurlijke omgeving dusdanig uitgebuit dat inmiddels het voorbestaan van onze beschaving onzeker is. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties noemt het gedrag van de mensheid suïcidaal. De Groenen is dat met hem eens.

Zoals het er nu voorstaat stevent de mensheid volgens de wetenschap af op een catastrofe. Door eigen uitstoot van koolstof (broeikasgassen) stijgt de temperatuur deze eeuw 3,2 graden (UNEP - Emissions Gap Report 2020). Door het optreden van kantelpunten: natuurlijke processen zoals het dooien van ijskappen en permafrost (bevroren grond) en woestijnvorming komt daar nog 1 á 2 graden bij (Nature - Lenton e.a. - Climate tipping points - too risky to bet against). Dit leidt er toe dat grote gebieden op aarde onleefbaar worden (Mark Lynas, Six Degrees of Climate Emergency).

De tijd voor een geleidelijke overgang naar een koolstofvrije economie is verstreken. Gezien de ernst van de problemen en de omvang, het gaat alle landen aan, zou de Veiligheidsraad de leiding moeten nemen en de internationale handel in koolstofhoudende brandstof moeten verbieden met een beperkte ontheffing in geval van humanitaire nood. De Groenen neemt haar verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde te beperken. We verbieden handel in koolstofhoudende brandstoffen, en in de meeste dieren en dierproducten. Cruciale maatschappelijke diensten krijgen een tijdelijke ontheffing.

Lees ons hele partijprogramma.

Heeft u vragen of suggesties?

Lid worden?

Actueel

Tweets