Ga naar de inhoud.

Actueel

KIEZERS BEDANKT!

De uitslag: 1 zetel erbij! De Groenen heeft nu 2 zetels in Waterschap Amstel, Gooi & Vecht!

De Groenen is de oudste milieuvriendelijke partij van Nederland. Wij doen mee in samenwerking met de Piratenpartij en Code Oranje. Wij staan voor biodiversiteit en klimaatbescherming. Een stabiel ecosysteem is beter voor mens, dier en milieu.

Op ons initiatief heeft ons Waterschap zich als eerste uitgesproken tegen TTIP, waarmee waterzuivering onomkeerbaar geprivatiseerd zou kunnen worden.

Bedrijven hebben nu te veel invloed op beleid. Wij willen bewoners meer invloed geven en willen een eerlijker belastingstelsel, waarin vervuilende bedrijven een eerlijke bijdrage leveren.

Informatiebeveiliging moet meer prioriteit krijgen. Bruggen en dijken mogen niet via internet bedienbaar zijn, vanwege risico op hacks.

Stem De Groenen, voor vergroening en meer burgerzeggenschap.

Onze poster voor de waterschapsverkiezingen:

Onze kandidaten:

1. Ronald Schönberger

Ronald Schönberger (58) woont in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam-West en is vier jaar fractievoorzitter voor De Groenen in stadsdeel West in Amsterdam geweest. Hij is sinds 2002 actief in de Amsterdamse politiek o.a. als raadslid in Westerpark. Nu is hij ingezetene van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en hij heeft er samen met anderen voor gezorgd dat Waterschap Amstel, Gooi &Vecht het eerste Waterschap in Nederland is dat zich tegen TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) heeft uitgesproken! Ronald is een ‘selfmade-man’, een autodidact, die zijn leven lang met initiatieven van onderop bezig is geweest. Zo was hij ook één van de initiatiefnemers en bestuurders van het Noppes ruilhandel systeem en zat hij in het bestuur van opbouwwerk Westerpark. Daarnaast organiseerde hij heel wat ‘rollerskateparties’in de Graansilo waar op mooie avonden meer dan honderd mensen rondreden en dansten. Ronald is ook betrokken geweest bij een aantal kraakacties om historische panden te behouden (of mensen zonder huis onderdak te geven). Geen academicus (overigens wel de middelbare detailhandelsschool gedaan), maar meer een man van de praktijk.

2. Matthijs Pontier

Matthijs Pontier (33) studeerde Kunstmatige Intelligentie en (Cognitieve) Psychologie. Als wetenschapper werkte hij aan emotionele intelligentie en ‘ethisch besef’ voor computers en robots en vertaalde hij ingewikkelde onderwerpen naar een breed publiek. Hij is actief in de Amsterdamse en landelijke Piratenpartij en in het bestuur van de stichting ‘Meer Democratie’. Daarnaast geeft hij presentaties en schrijft artikelen over o.a. ethiek, technologie, sociale media, politiek en drugsbeleid. Verder neemt hij deel aan verschillende organisaties die streven naar verbetering van burgerlijke vrijheden, mensenrechten en eerlijke handel. Sinds 2015 is Matthijs duo-lid in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, als resultaat van de al bestaande samenwerking met De Groenen. Hij is medeoprichter van Idea Synergy, een bedrijf dat co-creatie faciliteert met behulp van digitale mediaplatformen, gebaseerd op 10 jaar innovatie in ‘e-democracy’ en het opbouwen van vertrouwen tussen burgers en overheden. Matthijs maakt zich al jaren sterk voor inwoners om een grotere stem in het democratische proces te krijgen en De Groenen biedt bij de Waterschapsverkiezingen dat perspectief! Matthijs woont in Amsterdam

3. Mirjam van Rijn

‘Laten we samen een Nederland creëren waarin niemand buiten de boot valt en waarin we echt oog voor elkaar hebben, op weg naar een prachtige toekomst voor onze kinderen en onze wereld’. Mirjam van Rijn (45), Amsterdam, is onder meer actief voor echte democratie, mensenrechten, dier en milieu bij Coalitie Handel Anders, StoereVrouwen en De Groenen. Daarnaast is ze bestuurslid bij ATD Vierde Wereld Nederland, een organisatie die samen met de allerarmsten werkt, mensen die, ook hier in Nederland, al van generatie op generatie in armoede leven. Mirjam studeerde Frans aan de Vrije Universiteit en Film- en Televisiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Na een carrière in de filmwereld ontdekte ze tien jaar geleden StoereVrouwen: een campagnebureau voor het inspireren tot duurzaam consumeren. Mirjam is ook actief bij De Groenen en de European Greens, met sociaal en groen als kernpunten. Streven naar een onvoorwaardelijk basisinkomen is een grote wens. Ze vindt de zorg ontzettend belangrijk: ‘Ik zie in mijn familie en bij vrienden hoe belangrijk goede thuiszorg is en hoe intensief mantelzorg kan zijn’. Mirjam woont in Amsterdam.

4. Lot Oostveen

Lot Oostveen (64) is geboren en grotendeels opgegroeid in Amsterdam. Zij woont nog steeds in Amsterdam, samen met haar partner en drie poezen. Lot werkt in de ICT bij een middelgrote gespecialiseerde bank en verder werkt zij als vrijwilliger bij de Fietsersbond. Ook is zij sinds drie jaar actief voor de Piratenpartij ‘Hier heb ik een politiek thuis gevonden. De Piratenpartij doet niet zelfstandig mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten & Waterschapsverkiezingen, dus toen mij werd gevraagd of ik me als lijstduwer wilde aansluiten bij De Groenen & Code Oranje vond ik dat een goed idee. We zijn het grotendeels eens over het belang van lokale democratie en de noodzaak om de burger meer te betrekken bij de besluitvorming van het bestuur. Goede redenen om de krachten te bundelen voor een Waterschap & Provinciaal bestuur dat lokale en groene initiatieven verwelkomt en open staat voor samenwerking met de burgers!’

5. Kamal Haddouch

"Ben een echte levensgenieter en zoek graag de Hilversumse Heide op waar ik van de natuur kan genieten. Ga graag naar groene buitenfestivals, want ben graag onder de mensen om samen te dansen en te genieten. Heb vroeger veel opgetreden als performer en danser. Ga groen doen want dat is het beste voor ons allemaal."

6. Tjerk Feitsma

Tjerk Feitsma (1980) is een Piraat die vecht voor een gelijkwaardiger positie voor autisten en andere burgers met een bijzonder brein, als directeur van stichting Neurodiversiteit en CEO van 2Tango. Hij ontwikkelt AI technologie die een neurodiverse communicatie mogelijk maakt, door neurodivergente intenties te vertalen naar boodschappen die aansluiten bij een neurotypisch referentiekader en vice versa. Zijn droom is een inclusieve, neurodiverse maatschappij, waarin de samenleving, elk individu omarmt, ongeacht het type brein waarmee die burger geboren is.

7. Leontien Werner-Wafelman

Ik ben Leontien Werner-Wafelman, 57 jaar, en sinds 2017 actief lid van de Piratenpartij. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen was ik kandidaat voor de PP Amsterdam.
Nu sta ik als nr. 7 op de gecombineerde lijst van De Groenen, Code Oranje en de Piratenpartij. Ik vind het belangrijk om de koers van het waterschap te helpen buigen naar meer duurzaamheid en kringloopbeleid. In het dagelijks leven ben ik moeder, echtgenote van Piraat Danny, kinderarts en vertrouwensarts.

8. Joran Tibor de Jong

Joran Tibor de Jong (21) studeert bestuurskunde & overheidsmanagement met een minor filosofie aan de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Zijn focus is het versterken van de democratie door het meer betrekken van inwoners, vooral buurtgericht! Dit is iets waar hij zich tijdens de verschillende projecten van zijn studie altijd voor inzet, zoals bij het afvalproject van Afdeling Schoon in Amsterdam-Oost. Joran is al vanaf zijn 16e lid van de Piratenpartij, waar hij meedraaide bij verschillende campagneteams. Hier was hij o.a. coördinator bij het ophalen van de ‘Agenda van Amsterdam’. Deze, bij de bewoners opgehaalde ideeën, waren de basis voor het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Joran is enorm maatschappelijk betrokken: hij zit o.a. in het bestuur van Stichting Speel Mee Uithoorn en hij is voorzitter van studentenvereniging Liber. Op zijn werk bij DICO Snel Internet Buitengebied is Joran dagelijks bezig met campagne voeren om ook het buitengebied van Nederland te voorzien van bijtijdse glasvezel aansluitingen. Een snelle en stabiele internetaansluiting is tegen waardig namelijk niet meer luxe, maar een broodnodige voorziening om de leefbaarheid en de economische aantrekkelijkheid in een gebied in stand te houden.

9. Tamara Vrielink

Tamara Vrielink (49) woont al zo lang ze leeft, op een kort uitstapje na, in Amsterdam en heeft meerdere stadsdelen mogen ervaren. Ze woont inmiddels al ruim 10 jaar in Slotermeer en nog steeds met plezier. Na een zeer gevarieerde loopbaan is ze alweer enige tijd geleden haar eigen klusbedrijf begonnen. Daarnaast is ze consulente voor de Vlok brancheverening voor klusbedrijven en bestuurslid van een V.v.E. Al vanaf haar tienertijd houd Tamara rekening met het milieu en houd ze zich zoveel mogelijk aan, de ogenschijnlijk kleine dingen, die de burger zelf kan doen. Tegenwoordig voert ze dit zoveel mogelijk door in haar werk door vooral duurzaam en milieuvriendelijk bezig te zijn. Goed voor het milieu, goed voor de klant en goed voor jezelf. Tamara heeft een zeer groen hart met een grote liefde voor bomen. “Het maakt me boos dat zij zo vaak als wegwerpartikel worden gebruikt”. Bomen zijn een groot onderdeel van ons verleden en ook voor de toekomst. Omdat ze Amsterdamse in hart en nieren is vind ze het belangrijk dat er goed met de stad wordt omgegaan en draagt daar dan ook graag een steentje aan bij.

10. Paul Berendsen

Paul Berendsen (61) was lid van de Stadsdeelraad Zuid voor De Groenen van 1994 tot 2007. Van 1995 tot 1999 was Paul lid van de steunfractie van De Groenen in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Paul was vorig jaar lijstrekker van De Groenen in Amsterdam.

11. Angela Zikking

Angela Zikking (39) woont in Amsterdam-Zuid en is sinds 2017 lid van De Groenen. Zij is maatschappelijk betrokken en heeft een grote affiniteit met kunst en cultuur. Ook is Angela sinds 2003 nauw betrokken bij Zaal 100 in de Staatsliedenbuurt en Ruigoord. Vorig jaar was Angela nummer twee voor De Groenen bij de Gemeenteraadsverkiezingen.

12. Nabille el Hajoui

"Ik ben een knutselaar en werk daarom veel met gerecycled materiaal om mooie objecten te maken. Door vooral duurzaam en milieuvriendelijk bezig te zijn draag ik mijn steentje bij aan een goed milieu. Ik ben geboren en getogen Amsterdammer, ga graag naar buiten en geef veel om de natuur. Stem daarom De Groenen voor een schone en natuurlijke omgeving!"

13. Janneke Schadee

"Zelf werk ik al jaren in de zorg waar ik me dan ook inzet voor de cliënten en de medewerkers. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan bij verschillende stedelijke groenprojecten en stadslandbouw in Amsterdam Noord. Onze natuur heeft geen stem daarom dienen we te vechten voor iedere meter groen in Nederland. Dat helpt ons om flora en fauna te beschermen, dat bevordert de biodiversiteit! Daarom steun ik De Groenen en Ronald in het bijzonder!"

14. Rijndert Doting

Rijndert Doting (61), studeerde rechten aan de vrije universiteit en is sinds 2013 lid van De Groenen. In die jaren heeft hij de partij De Groenen goed leren kennen. Een eigenzinnig gezelschap met het hart op de goede plaats. Veel partijen hebben ingezien dat zetelgroei voornamelijk wordt bewerkstelligd door populaire onderwerpen op de agenda te zetten Deze schijnbetrokkenheid is in hoge mate ergerlijk voor hen die zich al jaren voor een beter milieu inzetten ook toen dat nog geen electoraal voordeel opleverde. Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat ongeveer 9% van het electoraat bewust kiest voor een partij die milieudoelstellingen nastreeft. Partijen als GroenLinks en D66 hebben slechts belangstelling voor het milieu wanneer de nieuwe verkiezingen weer in zicht zijn. Wij zijn een kleine partij met duidelijke standpunten. Dat willen wij ook blijven. Dat maakt ons herkenbaar voor de kiezer. Stem dus Rijndert Doting, De Groenen no. 14.

15. Rui Silva

Rui Silva (47) is afkomstig uit Portugal, autodidact en dichter. Rui woont en werkt in Amsterdam, is vader en betrokken burger. Hij staat voor behoud van natuur en milieu.

16. Hero Werkman

Ik ben Hero Werkman, geboren Amsterdammer, 49 jaar jong en groene piraat in hart en nieren.
Sinds jaar en dag sta ik langs de zijlijn om Ronald Schonberger aan te moedigen in zijn groene strijd. Eerst als lid van het legendarische Amsterdamse genootschap Vier de Wereld, waar ik Ronald in zijn politieke aspiraties heb zien groeien. Lekker filosoferen bij de grote haard op de Weststerdoksdijk en later in de Reguliersdwarsstraat. In vrijplaats Vier de Wereld zijn vele ideeen ontstaan en uitgevoerd, die heden ten dage nog zichtbaar zijn in Amsterdam en ver daar buiten. Zoals onze befaamde rollende keuken voor het project "Food for Thoughts" uit 2003, de ronde tafel gesprekken, grachtenzwemmen, tantra-, yoga- en andere conscious mind happenings.Niet te vergeten de vreugdes- en protestparades, waarbij ikzelf aan de wieg stond. Ik vind het dan ook een eer om me voor de samengestelde lijst Piraten/Groenen verkiesbaar te mogen stellen.
Stem voor je recht op eerlijke vrijheid met een groen hart, kortom stem De Groenen/Piratenpartij.

17. Uri Ben David Aharon

"Ik ben Uri - muzikant, guitarist, zanger & drummer bij DEEPER WATER & woon in Amsterdam. Schrijf graag liedjes en gedichten en laat deze dan ook graag horen op bijvoorbeeld Ruigoord of op festivals. Ik hou van de natuur en ben dierenliefhebber en ben dan ook graag vaak buiten in het groen. Steun daarom De Groenen en Ronald speciaal om het een beetje groen te houden!"

18. Tom Bakkers

Tom Bakkers (59) heeft beeldende kunst gestudeerd en woont sinds zijn studietijd in Amsterdam. Hij werd een aantal jaren geleden door De Groenen gevraagd hun website te vernieuwen en besloot na het lezen van het partijprogramma lid te worden. Tom is vader en houdt zich in zijn buurt bezig met het organiseren en ondersteunen van culturele activiteiten.

19. Christa van Geffen

"Mijn naam is Christa van Geffen. Ik ben 48 jaar en moeder van een dochter van 12. Ik woon vanaf 1988 in Amsterdam, waarvan de laatste 15 in de van der Pek buurt in Amsterdam Noord. Ik begon de Verpleegkundige A-opleiding in het Slotervaartziekenhuis. Vervolgens heb ik in vele lagen van de zorg gewerkt. Ik heb mij altijd ingezet tegen onrecht en voor behoud van onze natuur. Altijd mij ingezet om de kwetsbaren in deze samenleving sterker en weerbaarder te maken. Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Pek-o-Bello, waar ik samen met bewoners onze leefomgeving wat mooier en prettiger leefbaar probeer te maken. Met simpele, directe oplossingen voor kleine, en soms grote hinders. De Groenen geven voor mij logische antwoorden op veel vraagstukken over "Hoe anders dan?" Ik zou het heel fijn en hoopvol vinden, als zoveel mogelijk mensen groen gaan denken, zodat de Natuur weer een kans kan krijgen en de balans weer wordt hersteld."

20. Theo van Hagen

"Even voorstellen! Theo van Hagen, 58 jaar jong. Deze groene jongen heeft zijn wortels in de 60er en 70er jaren. Groeiend vanuit 't Amsterdamse actie-circuit naar een ecologische basis voor samenleving en economie. Sinds begin 21ste eeuw voornamelijk actief in de bomen sector! Organisator van vele boom plant acties! Zo kunt u mijn aanplant bewonderen in Amsterdam, Haarlem en Ruigoord! Niet alleen voor schonere lucht en een gezonde, prettige leef omgeving maar ook willen wij de voeten graag droog houden! Want hogere dijken bouwen alleen is niet genoeg! Waterretentie van bomen is van het grootste belang bij het toekomstige stijgen van de zee spiegel! Ik pleit er dan ook voor om het aantal bomen in onze provincie en daarbuiten op zijn minst te verdrievoudigen! Aan u de keuze!"

21. Ryszard Matenko

"Zelf kom ik uit Amsterdam en ben naar de Geert Groote College Amsterdam geweest en heb daarna Politiek Gedrag gestudeerd aan Universiteit van Amsterdam. Ben al vanaf de jaren negentig lid van De Groenen en namens deze vereniging een aantal jaar raadslid in Amsterdam-Zuid geweest. Ben een 'overtuigd' boeddhist en één zijn met de natuur is een groot goed. Willen we daarvan blijven genieten stem dan De Groenen!"

22. Rakesh Mijling

Rakesh Mijling (41), woont in Centrum Amsterdam en is sinds 2000 afgestudeerd aan de Hoge School voor de Kunsten, Hilversum. Sindsdien werkt hij als freelance filmmaker en verzorgt video werkzaamheden voor oa Greenpeace en andere NGO’s die zich inzetten voor een betere wereld. Hij is zeer actief in de bewustzijn’s wereld als DJ, VJ, evenementen en festivals door heel Nederland. Zijn grootste drijfveer is het samenbrengen van mensen, het stimuleren van liefdevol contact en innerlijke bewustwording. Een gezonde leefomgeving is daarbij cruciaal en hij zet zich daarvoor met veel enthousiasme in. Hij is oprichter van de bedrijven: Art of Loving, Loving Events, Conscious Events en bestuurslid OpenUP Festival.

Op www.mijnstem.nl kunt u uw mening toetsen aan de standpunten van De Groenen.

Gras 77, januari 2019  

Agenda en stukken voor het 73e partijcongres van 19 januari. Profiel lijsttrekker Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Amendementen over landbouw, biodiversiteit en biotechnologie.

Kernenergie bespreekbaar voor De Groenen

Het congres heeft 1 december 2018 kernenergie als optie opgenomen in het Partijprogramma. Voorwaarde van een vergunning is een bestemming binnen Nederland voor de opslag van al het radioactieve afval over de gehele levensduur van de centrale inclusief het afval bij de ontmanteling.

Gras 76, november 2018  

Agenda en stukken voor het 72e partijcongres van 1 december. Begroting 2019. Amendementen over kernenergie en zomertijd.

In memoriam Marten Bierman

Amsterdam, 5 september 1939 – 27 augustus 2018

Bron: Fotobureau Dijkstra

Marten Bierman was in december 1983 één van de oprichters van De Groenen. Hij was lijsttrekker van de Federatieve Groenen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986. Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1995 vertegenwoordige Marten De Groenen op een gezamenlijke lijst met provinciale partijen. Met voorkeursstemmen kozen de Statenleden voor Marten in de Eerste Kamer. Het 21e congres van 6 maart 1999 adviseerde de Statenleden van De Groenen in Noord-Holland en Gelderland om voor een tweede termijn op Marten stemmen. Van 1999-2003 vormde Marten de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF). Zijn betrokkenheid bij De Groenen lag niet goed bij de OSF. Marten zegde zijn lidmaatschap op in 2001. Hij was vervolgens bij verschillende politieke partijen actief: Leefbaar Nederland, Ouderen Partij Zandvoort, Red Amsterdam en ikkiesvooreerlijk.eu.

Privacy protocol De Groenen

Het partijbestuur heeft 22 mei 2018 het Privacy protocol van de vereniging vastgesteld. Het congres van 1 september 2018 heeft het protocol opgenomen als artikel 10 van het huishoudelijk reglement.

Heeft u misschien vragen of suggesties?

Meteen lid worden?

Tweets