Ga naar de inhoud.
Actueel

Help ons aan de benodigde ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023:

Om in alle 20 kieskringen mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen hebben we minstens 580 ondersteuningsverklaringen nodig. Daarom vragen we uw hulp. Om een ondersteuningsverklaring te tekenen, hoeft u geen lid te zijn De Groenen en u hoeft ook niet op ons te stemmen. Het betekent alleen dat u vindt dat De Groenen aan de verkiezingen mee moet kunnen doen. Inleveren kan maandag 25 september tot en met vrijdag 6 oktober.

Download HIER het H4 formulier als u ons wilt helpen.

Gezamenlijke lijst Piratenpartij - De Groenen voor Tweede Kamer

Het 88e partijcongres heeft 12 augustus 2023 met algemene stemmen ingestemd met een gezamenlijke lijst met de Piratenpartij. De ALV van de Piratenpartij heeft op 13 augustus haar instemming gegeven. Mark van Treuren is gekozen tot lijsttrekker. Mark is sinds het congres van 15 april ook lid van De Groenen. Op de gezamenlijke lijst zijn de plaatsen 3, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 gereserveerd voor kandidaten van De Groenen. Het congres heeft hiervoor gekozen: 1. Reina van Zwoll (stadsdeelcommissie Nieuw-West) 2. Matthijs Pontier (fractievoorzitter De Groenen in waterschap Amstel, Gooi en Vecht) 3. Otto ter Haar (partijvoorzitter De Groenen) 4. Mirjam van Rijn (commissielid waterschap AGV) 5. Paul Berendsen 6. Danny Werner 7. Ronald Schönberger (stadsdeelcommissie West).

De Groenen sluit Mark Rutte (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) uit van het te formeren kabinet

Het 87e partijcongres heeft 1 juli 2023 met algemene stemmen besloten in de breekpunten op te nemen dat wij Rutte en Ollongren uitsluiten van het te formeren kabinet. De Groenen heeft hiertoe besloten omdat zij de Tweede Kamer hebben buitengesloten en stelselmatig hebben bedrogen met betrekking tot de gang van zaken tijdens de verkenning na de verkiezing van 17 maart 2021.

Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023

De Groenen heeft bij de waterschapsverkiezingen één zetel gehaald in Amstel, Gooi en Vecht. In De Stichtse Rijnlanden en Hollands Noorderkwartier haalden we de kiesdrempel niet.

In deze drie waterschappen hebben 33.455 kiezers op De Groenen gestemd. Daar zijn we heel blij mee!

IPCC bevestigt dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn.

Het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties bevestigt in zijn zesde periodieke beoordeling met grote zekerheid dat de opwarming van de atmosfeer evenredig is met de cumulatieve uitstoot van broeikasgassen.

Tussen 1850 en 2019 heeft de mensheid door verbranding 2390 GtCO2 in de atmosfeer geloost. Dit heeft geleid tot een opwarming van de atmosfeer met 1,07 C°. Per 1000 GtCO2 uitstoot warmt de atmosfeer 0,45 C° verder op. Het is noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen snel en fors terug te brengen.

Ingrijpende maatregelen tegen klimaatcrisis

De Groenen kiest voor ingrijpende maatregelen om de in ernst toenemende klimaatcrisis te keren. De mensheid bevindt zich in een noodsituatie. De mensheid heeft de afgelopen 150 jaar haar natuurlijke omgeving dusdanig uitgebuit dat inmiddels het voorbestaan van onze beschaving onzeker is.

Zoals het er nu voorstaat stevent de mensheid volgens de wetenschap af op een catastrofe. Door eigen uitstoot van koolstof (broeikasgassen) stijgt de temperatuur deze eeuw 2,6 graden (UNEP - Emissions Gap Report 2022). Door het optreden van kantelpunten: natuurlijke processen zoals het dooien van ijskappen en permafrost (bevroren grond) en woestijnvorming komt daar nog 1 á 2 graden bij (Nature - Lenton e.a. - Climate tipping points - too risky to bet against). Dit leidt er toe dat grote gebieden op aarde onleefbaar worden (Mark Lynas, Six Degrees of Climate Emergency).

De tijd voor een geleidelijke overgang naar een koolstofvrije economie is verstreken. Gezien de ernst van de problemen en de omvang, het gaat alle landen aan, zou de Veiligheidsraad de leiding moeten nemen en de internationale handel in koolstofhoudende brandstof moeten verbieden met een beperkte ontheffing in geval van humanitaire nood. De Groenen neemt haar verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde te beperken. We verbieden handel in koolstofhoudende brandstoffen, en in de meeste dieren en dierproducten. Cruciale maatschappelijke diensten krijgen een tijdelijke ontheffing.

Lees ons hele partijprogramma.

Heeft u vragen of suggesties?

Lid worden?

Actueel

Tweets